Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Skriv dit barn op via pladsanvisningen

Når du skal skrive dit barn op til vuggestue eller børnehave, skal du gøre det via Pladsanvisningen

Åbningstider

Mandag til torsdag: 6.30-17:30
Fredag: 6.30-16.30

Fra 1. januar 2018 nedsættes åbningstiden med 3 timer ugentligt, så Spirehusets åbningstid kommer til at svare til resten af kommunens daginstitutioner. Den nye åbningstid er ikke fastlagt.

Takster og fripladsansøgning 

Du kan læse om Spirehusets takster og ansøge om friplads på Pladsanvisningen.

Lukkedage 

I Spirehuset følger vi Glostrup Kommunes lukkedage. Her kan du finde listen over lukkedagene.

Forældreintranet

I Spirehuset har vi et forældreintranet, det hedder Tabulex Børn. Vi benytter Tabulex til flere forskellige formål, og det er vores mål at lette de administrative opgaver for personalet, for derved skabe mere tid til at være sammen med jeres børn. Samtidig bliver det muligt for jer forældre at viderebringe beskeder om jeres børn, når det passer jer. 

Sådan kommer du på forældreintranettet 

Log på via Intra på www.borneweb.dk. Husk at du skal bruge NEM-ID første gang du logger på systemet. Har du ikke NEM-ID så kontakt Institutionslederen, som kan hjælpe dig. På intranettet kan du: 
 • Se opslagstavlen
 • Se ugekalender med aftaler, aktiviteter, lukke- og feriedage, dagens fødselsdage og nyheder og se nyeste billeder fra institutioner
 • Se dit barns stamkort
 • Rette dine kontaktinformationer, udfyld lægeinformation og opret brugerprofil til app/Tabulex Login.
 • Lave aftaler
 • Oprette enkeltstående eller gentagne aftaler, for eksempel legeaftale, henteaftale eller at gå til sport hver onsdag kl. 15.30. 

Når dit barn holder ferie/fri 

Meld om dit barn kommer/ikke kommer i institutionens ferieperioder. Opret fridage, hvis dit barn holder fri uden for institutionens ferieperioder. 

Tilladelser 

Tag stilling til institutionens tilladelser. Du kan bl.a. skulle tage stilling til, om dit barn må tage med på tur, eller om vi må bruge dit barns billede i folder/på hjemmeside. 

Kontakter 

Opret evt. yderligere kontaktpersoner. Det kan for eksempel være mormor eller god nabo, der henter. Hvis du opretter kontaktpersonen med webadgang, får kontaktpersonen også adgang til selve programmet med NemID. 

Billeder 

Se alle de billeder, vi lægger op fra Spirehuset. Det kan for eksempel være fra en tur eller lign. 

SMS tjenester 

Du kan tilmelde dig sms-servicen og få en sms, når dit barn ankommer til/forlader institutionen. Du kan oprette aftaler og melde syg/fri via sms. Du kan også blot sende en sms med teksten ”info” til telefonnummer: 0045 6099 40 30 20 50. 

Opslagstavle

Se ugekalender med aftaler, aktiviteter, lukke- og feriedage, dagens fødselsdage og nyheder og se de nyeste billeder fra institutionen.

Vi anbefaler en privat ulykkesforsikring 

Børnene er ikke dækket af en ulykkesforsikring, når de er i institutionen. Vi anbefaler derfor at I tegner en privat ulykkesforsikring. 

Når du afleverer og henter dit barn 

Af hensyn til Spirehusets dag vil vi gerne vide inden kl. 9.00, om børnene er syge eller holder fri. Hvis dit barn kommer senere end sædvanligt, vil vi også gerne have besked om det – ellers kan i risikere at komme til ”en tom stue” eller forstyrre andre som er i gang med en aktivitet. 
Vi forventer at I siger tydeligt ”god morgen” og senere på dagen ”farvel” til en voksen. Det skal helst være en fra egen stue – men ellers en anden voksen, så vi ved, hvornår vi overtager ansvaret for jeres barn og hvornår det er jer, der har ansvaret – det giver tryghed for alle. Hvis andre end mor og far skal hente barnet, skal I skrive det i Tabulex. 

Ind-og ud-krydsning 

Du skal krydse børn ind/ud på den elektroniske infotavle, men husk altid at sige goddag og farvel til personalet. 

Beklædning skal altid være efter årstiden

Dit barn har brug for skiftetøj. Derfor skal der altid ligge disse ting i kassen i garderoben: 

 • hjemmesko 
 • regntøj
 • gummistøvler
 • skifte tøj
 • eventuelt en sut, sutteklud, bamse
Alt tøj skal være forsynet med navn. Husk også at kontrollere kassens indhold dagligt, så det passer til årstiden og dit barns størrelse. 
Dit barns garderobe skal være ryddet op hver dag, når I går hjem. Hver fredag skal garderoben tømmes. Se i øvrigt under fanen Egen for skovbørnenes påklædning.

Sygdom – hvornår må mit barn komme i institution? 

Hovedreglen er, at syge børn ikke må møde i daginstitution. At børn med smitsomme sygdomme først må komme i institution, når de ikke smitter. 
Det er dit ansvar som forældre, at overholde denne regel af hensyn til dit syge barn og de øvrige børn. Vi ringer børn hjem ved feber, samt når vi vurderer, at barnet ikke er frisk nok til at klare dagen uden ekstra pleje.

Barnet er rask, når det kan deltage i de aktiviteter det plejer, uden at det kræver særlig pasning, men vi opfordrer til at barnet har en rask dag hjemme.

Vi giver almindeligvis ikke medicin i institutionen. Ved kroniske sygdomme hos et barn, er der undertiden behov for at give medicin i løbet af dagen. Personalet kan i de tilfælde påtage sig opgaven, såfremt der ligger en ordination fra lægen og en skriftlig instruktion fra barnets forældre. 

Traditioner

Vi fejrer årets højtider på forskellig vis, nogle fejres kun med Spirehusets børn og andre er forældre og søskende inviteret til. På Tabulex kan du orientere dig omkring datoer for de forskellige arrangementer.

Dit barn må gerne have legetøj med 

Hvis dit barn medbringer privat legetøj er det på eget ansvar som forældre. Personalet eller Spirehuset kan ikke drages til ansvar for bortkommet eller ødelagt legetøj. Vi bruger heller ikke tid på at lede efter bortkomne legeting. 

Det er hensigtsmæssigt at begrænse legetøjet til en trøste/sove bamse eller lignende. Dit barn må ikke medbringes elektronisk legetøj eller legetøj med lyd.

 

Tilsyn

I forbindelse med den verserende debat om offentliggørelse af tilsynsrapporter i dagtilbud har vi i Glostrup Kommune valgt at offentliggøre resultatet af de gennemførte tilsyn.

Kommunalbestyrelsen er jf. Dagtilbudsloven §5 forpligtet til at føre tilsyn i kommunens dagtilbud. I Glostrup kommune føres der et planlagt pædagogisk tilsyn i dagtilbuddene hvert andet år. Ud over det lovpligtige tilsyn føres der kontinuerligt tilsyn med dagtilbuddene, det er fx via forældrehenvendelser, hvor konsulent eller funktionsleder fra Center for Børn, Unge og Familier (CBUF) følger op og går i dialog med ledelsen i dagtilbuddet, via dagtilbuddets deltagelse i projekter, via dagtilbuddets samarbejde med logopæder, psykologer, pædagogiske vejledere mv. Opstår der opmærksomhedspunkter, der kræver en større opmærksomhed fra CBUF, iværksættes et uanmeldt tilsyn.

Tilsynsrapporten fra Lege- og læringsmiljøvurderingen, der findes her på siden, er en del af det tidligere tilsynskoncept, der var gældende indtil 31.12.2018. Som en del af konceptet har CBUF drøftet resultatet af undersøgelsen med ledelsen af dagtilbuddet og medarbejderrepræsentanter, hvor der bl.a. er lavet aftale om fremadrettede udviklingstiltag ved behov.

Fra januar 2019 bliver tilsynene udført efter et nyt koncept, der består af observationer i det enkelte dagtilbud, hvor der er fokus på relationen mellem børn og voksne og på børnenes læringsmiljø. Der samles efterfølgende op på observationerne med personalet på de enkelte børnegrupper samt ved en tilsynsdialog, hvor der ud over ledelsen deltager medarbejderrepræsentanter samt evt. forældrerepræsentant fra bestyrelsen. Forud for tilsynsdialogen har ledelsen besvaret en række spørgsmål omkring både drift og pædagogik, som også indgår i drøftelserne ved tilsynsdialogen. Når tilsynet er afsluttet, bliver konklusionen fra tilsynet offentligt tilgængeligt på den enkelte institutions hjemmeside.