Forældrebestyrelsen varetager sine opgaver inden for de mål og rammer, som er beskrevet i Styrelsesvedtægt for Dagtilbud af 1. maj 2016. De fastsætter principper for dagplejens/daginstitutionens arbejde og for anvendelsen af en budgetramme for institutionen inden for Byrådets mål og rammer. 

Meld dig og få indflydelse på dit barns hverdag. Halvdelen af bestyrelsens samt en suppleant vælges hvert år, man vælges for en periode af to år.

Forældrebestyrelsen i Spirehuset består af :
5 forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter. 
Uden stemmeret deltager de pædagogiske ledere og institutionslederen er sekretær. 
Der afholdes ca. 6 bestyrelsesmøder årligt i tidsrummet 17:00 – 19:00

Senest opdateret 09.03.2021