Skriv dit barn op via pladsanvisningen

Når du skal skrive dit barn op til vuggestue eller børnehave, skal du gøre det via Pladsanvisningen

Åbningstider

Nye åbningstider pr. 1. januar 2023

Mandag til torsdag: 6.30 – 16.45

Fredag: 7 – 16.30

Takster og fripladsansøgning 

Du kan læse om Spirehusets takster og ansøge om friplads på Pladsanvisningen.

Lukkedage 

I Spirehuset følger vi Glostrup Kommunes lukkedage. Her kan du finde listen over lukkedagene.

 

Aula som forældreintranet

Aula er kommunes kommunikationskanal i dagtilbud, folkeskoler og SFO'er. Aula er et digitalt værktøj, der gør det muligt for pædagoger og forældre at kommunikere digitalt med hinanden.

Det er Kombit, der er kommunernes it-fællesskab, der står bag Aula.

Aula skal bruges til at kommunikere om børnenes hverdag og skal skabe et godt og trygt rum for al kommunikation omkring barnet. Derfor har sikkerhed og brugervenlighed været i højsædet i forbindelse med udviklingen af Aula. Man har ønsket at skabe en enkel løsning, som er nem for medarbejderne at arbejde i, og hvor forældrene let kan følge med i børnenes hverdag.

Udover kommunikation om den pædagogiske hverdag, vil forældre også kunne registrere fremmøde, fravær, ferie og se fotos, ugeplaner, opslagstavle i Aula.

Ved første login vil der være en række tilladelser og samtykker, du skal tage stilling til, så Aula opsættes efter dine behov og ønsker. Det drejer sig fx om billeder af dine børn må vises på Aula. Du giver dit samtykke ved at markere ved Alle Ja eller Nej ud for det enkelte barn. Vær opmærksom på, at du kan give samtykke på forskellige niveauer.

 

Find flere vejledninger her 

 

Vejledninger forefindes via Aulainfo.dk

Når dit barn holder ferie/fri

Meld om dit barn kommer/ikke kommer i institutionens ferieperioder. Opret fridage, hvis dit barn holder fri uden for institutionens ferieperioder. 

Tilladelser 

Tilladelser fremkommer via Aula. 

Billeder 

Via Aula kan man se alle de billeder, vi lægger op fra Spirehuset. Det kan for eksempel være fra en tur eller lign. 

Opslagstavle

Via Aula kan man se ugekalender med aftaler, aktiviteter, lukke- og feriedage, dagens fødselsdage og nyheder og se de nyeste billeder fra institutionen.

Vi anbefaler en privat ulykkesforsikring 

Børnene er ikke dækket af en ulykkesforsikring, når de er i institutionen. Vi anbefaler derfor at I tegner en privat ulykkesforsikring. 

Når du afleverer og henter dit barn 

Af hensyn til Spirehusets dag vil vi gerne vide inden kl. 9.00, om børnene er syge eller holder fri. Hvis dit barn kommer senere end sædvanligt, vil vi også gerne have besked om det – ellers kan i risikere at komme til ”en tom stue” eller forstyrre andre som er i gang med en aktivitet. 
Vi forventer at I siger tydeligt ”god morgen” og senere på dagen ”farvel” til en voksen. Det skal helst være en fra egen stue – men ellers en anden voksen, så vi ved, hvornår vi overtager ansvaret for jeres barn og hvornår det er jer, der har ansvaret – det giver tryghed for alle. Hvis andre end mor og far skal hente barnet, skal I skrive det i Tabulex. 

Ind-og ud-krydsning 

Du skal krydse børn ind/ud på den elektroniske infotavle, men husk altid at sige goddag og farvel til personalet. 

Beklædning skal altid være efter årstiden

Dit barn har brug for skiftetøj. Derfor skal der altid ligge disse ting i kassen i garderoben: 

  • hjemmesko 
  • regntøj
  • gummistøvler
  • skifte tøj
  • eventuelt en sut, sutteklud, bamse
Alt tøj skal være forsynet med navn. Husk også at kontrollere kassens indhold dagligt, så det passer til årstiden og dit barns størrelse. 
Dit barns garderobe skal være ryddet op hver dag, når I går hjem. Hver fredag skal garderoben tømmes. Se i øvrigt under fanen Egen for skovbørnenes påklædning.

Sygdom – hvornår må mit barn komme i institution? 

Hovedreglen er, at syge børn ikke må møde i daginstitution. At børn med smitsomme sygdomme først må komme i institution, når de ikke smitter. 
Det er dit ansvar som forældre, at overholde denne regel af hensyn til dit syge barn og de øvrige børn. Vi ringer børn hjem ved feber, samt når vi vurderer, at barnet ikke er frisk nok til at klare dagen uden ekstra pleje.

Barnet er rask, når det kan deltage i de aktiviteter det plejer, uden at det kræver særlig pasning, men vi opfordrer til at barnet har en rask dag hjemme.

Vi giver almindeligvis ikke medicin i institutionen. Ved kroniske sygdomme hos et barn, er der undertiden behov for at give medicin i løbet af dagen. Personalet kan i de tilfælde påtage sig opgaven, såfremt der ligger en ordination fra lægen og en skriftlig instruktion fra barnets forældre. 

Traditioner

Vi fejrer årets højtider på forskellig vis, nogle fejres kun med Spirehusets børn og andre er forældre og søskende inviteret til. På Tabulex kan du orientere dig omkring datoer for de forskellige arrangementer.

Dit barn må gerne have legetøj med 

Hvis dit barn medbringer privat legetøj er det på eget ansvar som forældre. Personalet eller Spirehuset kan ikke drages til ansvar for bortkommet eller ødelagt legetøj. Vi bruger heller ikke tid på at lede efter bortkomne legeting. 

Det er hensigtsmæssigt at begrænse legetøjet til en trøste/sove bamse eller lignende. Dit barn må ikke medbringes elektronisk legetøj eller legetøj med lyd.

 

Tilsyn

 

Glostrup Kommune fører tilsyn bl.a. ved hjælp af observationer i det enkelte dagtilbud. Her er der fokus på relationen mellem børn og voksne og på børnenes læringsmiljø. Der samles efterfølgende op på observationerne med personalet på de enkelte børnegrupper samt ved en tilsynsdialog, hvor der ud over ledelsen deltager medarbejderrepræsentanter samt evt. forældrerepræsentant fra bestyrelsen. Forud for tilsynsdialogen har ledelsen besvaret en række spørgsmål omkring både drift og pædagogik, som også indgår i drøftelserne ved tilsynsdialogen. Når tilsynet er afsluttet, bliver konklusionen fra tilsynet offentligt tilgængeligt på den enkelte institutions hjemmeside.

Overblikstabel

Kort beskrivelse af de 9 områder i KIDS

 

Vi tester

 

glostrup kommunes hjemmeside